MALGA GELATO

  • Noshiro 1-20-101, Nonoichi, Ishikawa JAPAN

  • 81-(0)76.246.5580